Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Choroszcz  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Choroszcz

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Choroszcz.

Mapa Geoportal Choroszcz
Mapa z granicą gminy Choroszcz

Dane urzędu

Urząd Miejski w Choroszczyul. Dominikańska 2Choroszcz, 16-070

Tel: 85 7132200

Fax: 85 7191839

Elektroniczna skrzynka podawcza: /kjmpp5874d/SkrytkaESP

E-mail: urzad@choroszcz.pl

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Choroszcz: 2002013

Witryna: www.choroszcz.pl

Władze lokalne: Burmistrz Robert Wardzińskiurzad@choroszcz.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Choroszczy

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Choroszcz to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Choroszcz na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Choroszczy, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Choroszczy, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Choroszczy

Gmina Choroszcz w liczbach

Powierzchnia gminy Choroszcz*

164 km2

572 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Choroszcz*

15 781 mieszkańców

491 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Choroszcz*

96 mieszkańców na km2

810 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Choroszcz

Geoportal Choroszcz prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Choroszcz, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Choroszcz.

Dostęp do danych Geoportalu Choroszcz

Jak powstał Geoportal gminy Choroszcz?

Geoportal Choroszcz powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Choroszcz, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Choroszcz.

Geoportal Choroszcz umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Choroszcz oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Choroszcz, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Choroszcz

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Choroszcz?

Informacje na Geoportalu Choroszcz

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Choroszcz?

Korzyści z Geoportalu Choroszcz

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Choroszcz?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Choroszcz.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Choroszcz łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Choroszczy. W zależności od wybranej kompozycji mapy Choroszczy zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Choroszcz, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Choroszcz oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Choroszcz. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Choroszczy możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Choroszczy. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Choroszcz. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Choroszcz.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Choroszczy.

  Geoportal gminy Choroszcz posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Choroszcz. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Choroszczy sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Choroszcz przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Choroszczy.

  W Geoportalu Choroszcz przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Choroszcz. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Choroszczy. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Choroszcz zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Choroszcz, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Choroszcz oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Choroszcz.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Choroszcz. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Choroszcz są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Choroszcz podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Choroszcz.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Choroszczy. W Geoportalu gminy Choroszcz udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Choroszczy wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Choroszcz.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Choroszcz. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Choroszcz.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Choroszcz, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Choroszcz. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Choroszcz.

 • Zabytki w gminie Choroszcz

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Choroszcz. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Choroszcz oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Choroszcz.

 • Informacje o wyborach w gminie Choroszcz

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Choroszcz. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Choroszcz i wiele istotnych informacji.

Geoportal Choroszcz dla mieszkańców

Geoportal Choroszcz jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Choroszcz. Na mapie Choroszczy sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Choroszcz mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Choroszcz. Korzystając z map Geoportalu gminy Choroszcz w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Choroszcz są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Choroszcz dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Choroszcz dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

geomapa polski

Geomapa Polski - internetowa mapa terenu, działki, satelita

Przejdź do wpisu