Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Choroszcz w liczbach

Geoportal Choroszcz
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Choroszcz

Choroszcz, gmina w województwie podlaskim, powiat białostocki.

Powierzchnia gminy Choroszcz wynosi 164 km2, zajmuje 572 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Choroszcz zamieszkuje 15 781 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 491 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Choroszcz wynosi 96, jest 810 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Choroszcz. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Choroszcz prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Choroszcz.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Choroszcz: 164572
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Choroszcz: 0,101648
Lesistość w % w gminie Choroszcz: 16,51586
Ludność na 1 km2 w gminie Choroszcz: 96810
Liczba ludności ogółem w gminie Choroszcz: 15 781491
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Choroszcz: 16,381
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Choroszcz: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Choroszcz: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Choroszcz: 6,47-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Choroszcz: 75,4-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Choroszcz: 108526
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Choroszcz: 6,0526
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Choroszcz: 80,7-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Choroszcz: 21845
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Choroszcz: 20116
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Choroszcz: 605,42211
Przedszkola bez specjalnych w gminie Choroszcz: 21026
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Choroszcz: 372,2621
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Choroszcz: 101,9339
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Choroszcz: 14,812
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Choroszcz: 402805
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Choroszcz: 4 100-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Choroszcz: 4 143-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Choroszcz: 4 166-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Choroszcz: 70,92139
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Choroszcz: 35,31424
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Choroszcz: 77,7812
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Choroszcz: 67,6711
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Choroszcz: 68,61875
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Choroszcz: 24,51259

Źródłem danych statystycznych dla gminy Choroszcz jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Choroszcz, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Choroszcz. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.